Hoe weten jullie dat het geld juist terecht komt?

Een school heeft al een leverancier voor de schoolmaaltijden. Deze levert namelijk het voedsel voor de kinderen waarvoor wel is betaald. Wij keren het geld nooit uit aan de school, maar direct aan de leverancier. De school laten wij weten voor hoeveel kinderen is betaald, zodat zij kunnen toezien op de levering.

Hoe leggen jullie contact met scholen?

Scholen vinden ons. Wij ontvangen van de schooldirectie een verzoek tot steun, waarin de school aangeeft voor hoeveel kinderen niet is betaald door de ouders. Voor deze kinderen zamelen wij in.

Hoe weten jullie dat ouders niet wachten op de donatie?

Wij doen geen toezeggingen op voorhand over hoeveel geld ingezet kan worden voor een school. Alleen in het geval dat voor het kind niet is betaald door de ouders voor het begin van het schooljaar, kan de schooldirectie bij ons een verzoek indienen voor het kind. Op basis van dit concrete verzoek betalen wij de schoolmaaltijden voor deze kinderen als wij voldoende geld kunnen inzamelen.

Welk deel van mijn donatie komt uiteindelijk terecht bij de kinderen?

100% van uw donatie gaat naar de kinderen. Alle operationele kosten worden gedragen door de oprichters van de stichting. Dit zal altijd zo blijven.

Hoe kan ik helpen?

Dat kan op veel manieren. Naast donaties zijn wij geholpen met promotie van onze stichting. Sommige mensen delen onze flyers uit aan vrienden, familie of op het werk. Dit heeft geleid tot verschillende donaties van bedrijven of spontane inzamelacties onder collega’s. Alle hulp is welkom! Onze flyers zijn gratis op te vragen via ons contactformulier of te download in het Engels, Nederlands of Bosnisch.