Alma

Alma

Alma is geboren in Bosnië en heeft lange tijd in Nederland gewoond. Recentelijk is zij verhuisd naar Australië. Hoewel zij nieuw is in Australië, werkt zij toegewijd aan het uitbreiden van ons netwerk en de promotie van Charity Bosnian Kids. Sinds de oprichting van onze stichting zet Alma zich in voor een gelijke behandeling van ieder kind.