Aan al onze donateurs en supporters, een gezond en gelukkig 2020 toegewenst!

Wij zijn onwijs trots en dankbaar voor de ontwikkelingen van onze organisatie in 2019 en de impact die we hebben kunnen maken. Graag willen we dan ook een overzicht geven van wat we samen met jullie hebben bereikt! Charity Bosnian Kids opereert sinds mei 2018 officieel als een stichting. Eind 2019 hebben we voor het eerst de resultaten kunnen zien van een heel jaar.

In 2019 hebben wij in totaal €12.500 ingezameld. Deze inkomsten zijn voornamelijk gegenereerd door donaties, van zakelijke en particuliere donateurs. Zoals wij tot nu toe hebben gegarandeerd, ging 100% van iedere donatie naar de kinderen in Bosnië. De operationele kosten van de stichting worden gedekt door onze oprichters, hier blijven wij nu en in de toekomst voor staan.

In eerdere updates gaven wij aan 84 kinderen (van twee scholen) te voorzien van een dagelijkse lunch op school. Vanaf oktober tot en met het einde van het jaar, zijn wij een samenwerking aangegaan met nog twee nieuwe scholen. Daarmee krijgen nog eens 65 kinderen lunch op school voor de rest van het schooljaar 2019/2020. In totaal helpen wij 149 kinderen tijdens dit schooljaar. Dit zien wij als een enorme prestatie die we zonder onze donateurs niet konden behalen. Om een overzicht te geven, kinderen van de volgende scholen ontvingen hulp in het schooljaar 2019/2020:

  • Basisschool “Otoka”, in Bosanska Otoka (42 kinderen)
  • Basisschool “Zahid Baručija” in Vogošća (42 kinderen)
  • Basisschool ‘’Vrhbosna’’ in Sarajevo (15 kinderen)
  • Basisschool ‘’Musa Ćazim Ćatić’’ in Zenica (50 kinderen)

Basisschool Vrhbosna te Sarajevo

Bij ons bezoek aan basisschool Vrhbosna in Sarajevo zijn we hartelijk verwelkomd door de directrice. Op dat moment waren er nog 15 kinderen die uitgesloten waren van de dagelijkse lunch op school. Wij zijn dan ook blij dat we hier verandering in hebben kunnen aanbrengen, zodat deze 15 kinderen met de lunch mee kunnen doen. In ons gesprek met de directrice kwam naar voren dat er 6 kinderen zijn die in extreme armoede leven. Deze gezinnen hebben van ons een voedselpakket thuis bezorgd gekregen ter waarde van €154. Dit is iets wat we niet eerder hebben gedaan. We overwegen dit vaker te doen voor de kinderen die extra getroffen zijn door armoede. Het past in onze missie.

Via Vrhbosna zijn we in contact gekomen met de basisschool Musa Ćazim Ćatić in Zenica, waar 50 kinderen uitgesloten werden van de lunch op school, omdat hun ouders de bijdrage niet konden betalen. Dankzij onze donatie kunnen ook deze kinderen na de kerstvakantie meedoen met de lunch op school tot het einde van het schooljaar.

Met de betalingen die we hebben gedaan voorzien we de dagelijkse lunch op school tot het einde van het schooljaar 2019/2020. Om nog meer kinderen te kunnen helpen in het nieuwe schooljaar stellen wij enkele doelen.

Meer scholen vinden

Onze eerste mijlpaal waar we naar streven is het voorzien in schoolmaaltijden voor 300 kinderen. Het vinden van scholen waar we mee kunnen samenwerken bleek afgelopen jaar lastiger dan verwacht. Door ons netwerk verder uit te breiden hebben we uiteindelijk meer scholen gevonden waarmee we konden samenwerken. In 2020 willen wij meer scholen benaderen om uiteindelijk 300 kinderen te helpen.

Fondsenwerving voor 2020/2021

De successen van 2019 willen wij overtreffen in het nieuwe schooljaar. Om meer impact te maken, hebben wij in 2020 meer financiële middelen nodig t.o.v. vorig jaar. Fondsenwerving is dan ook ons centrale thema voor komend jaar. Wij willen dit jaar € 21.000 inzamelen voor het nieuwe schooljaar dat in september 2020 start. Als u besluit ons ook dit jaar te steunen, kunt u een eenmalige of maandelijkse donatie doen via de doneerpagina.

Aandacht verhogen

We geloven in samen impact maken. Naast doneren kunt u ons helpen door meer mensen te betrekken bij ons initiatief. Dit kan door ons verhaal en onze website te delen met vrienden en familie.

Tweejarig financieel overzicht

Huidig jaar (2019)Vorig jaar (2018)
INKOMSTEN
Individuele donaties€ 8,301.57€ 2,296.66
Zakelijke donaties€ 2,460.00€ 1,410.00
Evenementen€ 1,075.00€ 388.00
Compensatie overhead€ 700.00€ 500.00
Inkomsten totaal€ 12,536.57€ 4,594.66
UITGAVEN
Project: lunch op school
– Zahid Barucija€ 2,635.00€ 2,030.00
– Avdo Smailovic€ 915.00€ 2,050.00
– JU Skola Otoka€ 3,000.00€ 0.00
– Vrhbosna€ 1,544.00€ 0.00
– Musa Cazim Catic€ 2,330.00€ 0.00
Overhead
– Bankkosten€ 221.11€ 114.00
– Webhosting€ 79.90€ 69.90
Uitgaven totaal€ 10,725.01€ 4,263.90

Dank u

Hartelijk dank voor uw steun in het afgelopen jaar. Wij hopen dat u zich samen met ons blijft inzetten voor de kinderen in Bosnië. Voor meer updates kunt u ons volgen op Facebook en Instagram.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan horen wij dat graag. Wij zijn bereikbaar via social media of via het contactformulier op onze website.