Het is hartverwarmend om te zien hoe ons doel mensen aanspreekt. Dat blijkt niet alleen uit de vele donaties, maar ook uit de reacties die wij ontvangen. Wij delen graag kort onze terugblik op het afgelopen jaar.

In het voorjaar van 2018 is onze stichting opgericht. Wij zetten ons in voor kinderen op Bosnische basisscholen die worden buitengesloten van de schoolmaaltijd, omdat hun ouders de bijdrage niet kunnen betalen. Deze kinderen mogen niet aansluiten in de rij als het eten wordt uitgedeeld. Met dit beeld op het netvlies zijn we onze stichting gestart.

Dankzij uw hulp mogen nu 81 kinderen op twee basisscholen in Bosnië wel aansluiten in de rij. Dit is een enorm succes waar wij en met name de kinderen u dankbaar voor zijn.

In Bosnië is dit een landelijk probleem, dus ons werk zit er nog niet op. Wij blijven ons inzetten voor kinderen die in armoede leven.

Dank voor uw steun! Wij wensen u een gezond en gelukkig 2019 ✨