Naast de update over wat we hebben bereikt in 2020, willen we allereerst benadrukken hoe dankbaar we zijn dat je deel uitmaakt van onze gemeenschap. Dankzij jouw steun hebben wij kunnen bijdragen aan een meer zorgeloze jeugd voor kinderen in Bosnië en Herzegovina.

Wat we samen hebben bereikt

Wat een jaar was het! 2020 was een jaar vol veranderingen en uitdagingen, maar ook een jaar waarin we onze doelen voor fondsenwerving hebben overtroffen en een dagelijkse lunch voor 256 kinderen in Bosnië en Herzegovina mogelijk hebben gemaakt. Wij zijn erin geslaagd een bedrag van € 54.165 in te zamelen dankzij vele zakelijke en particuliere donaties. We kunnen niet onder woorden brengen hoe blij en dankbaar we zijn met dit resultaat. Het is belangrijk om te vermelden dat 100% van elke donatie aan ons doel wordt besteed: hulp aan kinderen en hun families. Dit is een van onze belangrijkste principes die we garanderen.

Uitdagingen en verdeling van fondsen

Gedurende de pandemie maakten de aanpassingen in de roosters, verkorte lesdagen en online lessen het voor ons lastiger om de kinderen dagelijks van een lunch te voorzien. In overleg met de directies van de scholen hebben wij besloten voedselpakketten te bezorgen aan families die de hulp nodig hadden. Dankzij jouw steun, zijn we erin geslaagd om geld in te zamelen voor 244 voedselpakketten (elk ter waarde van € 102), waarvan 221 gedurende het jaar bij families in Bosnië zijn bezorgd. Deze voedselpakketten gaven niet alleen verlichting aan de ouders, maar zorgden ook voor veel blije kinderen.

“Helaas, zoals je zelf kunt zien, hebben we veel leerlingen die in moeilijke omstandigheden leven. Het uitdelen van de voedselpakketten was erg emotioneel. Ze hebben gezinnen echt gelukkig gemaakt, vooral de kinderen. ”

– Armin, directeur van de basisschool Podorašje

Nieuw initiatief

Door onze intensieve samenwerking met de scholen, realiseerden wij ons dat er nog een uitdaging is waar Bosnische ouders mee te maken hebben. Dat is de aanschaf van boeken en andere schoolbenodigdheden aan het begin van het schooljaar. Dit is voor de gezinnen een enorme kostenpost. Wij hebben hiervoor een pilot opgezet. Met de hulp van Ikra Foundation, een liefdadigheidsinstelling gevestigd in Nederland, hebben we donaties ingezameld voor de aanschaf van schoolboeken voor 15 leerlingen van de basisschool Zahid Baručija. Met de steun van onze donateurs hebben we schoolboeken aangeschaft voor nog eens 15 leerlingen van de basisschool Podorašje. De boeken die deze kinderen gebruiken, worden aan het einde van het schooljaar ingeleverd bij de school, zodat andere leerlingen ze daarna kunnen gebruiken. Dit initiatief gaat verder in het schooljaar 2021/2022.

Fondsenwerving voor 2021/2022

Armoede is een groot landelijk probleem in Bosnië en Herzegovina dat negatieve gevolgen heeft voor de ontwikkeling van kinderen op de korte en lange termijn. Het is ons doel om de kinderen en hun families te steunen om de gevolgen van het leven in armoede te verminderen.

We hopen dat we met jouw hulp kunnen bijdragen aan een zorgeloze jeugd en een betere ontwikkeling op school voor Bosnische kinderen. Om deze reden hebben we ambitieuze doelen gesteld voor 2021. Het is ons doel om: 

  • het komende schooljaar 600 leerlingen van een dagelijkse lunch op school te voorzien;
  • 300 voedselpakketten te verdelen onder gezinnen in 2021; 
  • nieuwe projecten op te starten die zich richten op de ontwikkeling van de kinderen.

Tweejarig financieel overzicht

Huidig jaar (2020)Vorig jaar (2019)
INKOMSTEN
Individuele donaties€47.460,19€8.301,57
Zakelijke donaties€5.849,96€2.460,00
Evenementen€0,00€1.075,00
Compensatie overhead€855,36€700,00
Inkomsten totaal€54.165,51€12.536,57
UITGAVEN
Lunch op school initiatief
– ZAHID BARUCIJA€0,00€2.635,00
– AVDO SMAILOVIC€0,00€915,00
– JU SKOLA OTOKA€0,00€3.000,00
– VRHBOSNA€0,00€1.544,00
– MUSA CAZIM CATIC€1.535,00€2.330,00
– MIROSLAV KRLEZA€2.780,00€0,00
– IZET SABIC€1.620,00€0,00
– MAK DIZDAR€3.860,00€0,00
– PODORASJE€960,00€0,00
Voedselpakketten initiatief
– ZAHID BARUCIJA€6.735,00€0,00
– JU SKOLA OTOKA€4.000,00€0,00
– VRHBOSNA€2.555,00€0,00
– MUSA CAZIM CATIC€3.570,00€0,00
– PODORASJE€4.915,00€0,00
– HOPE AND HOMES FOR CHILDREN IN BIH€1.240,00€0,00
Schoolboeken initiatief
– ZAHID BARUCIJA€1.275,00€0,00
– PODORASJE€1.105,00€0,00
Overhead
– Bankkosten€568,25€221,11
– Payment provider€520,85€61,35
– Webhosting€79,90€79,90
– Materiaal mondkapjes€24,00€0,00
Uitgaven totaal€37.319,00€10.786,36