Školske užine za djecu

Mnoga djeca u Bosni i Hercegovini su pogođena siromaštvom. Školske užine djeca mogu dobiti samo ako su njihovi roditelji u stanju finansiranja tokom školske godine. Svi koji smo porijeklom iz Bosne i Hercegovine smo upoznati sa siromaštvom u mnogim mjestima širom zemlje. Mnogi roditelji, nažalost, nisu u stanju dati takvu podršku svom djetetu.

Ovom inicijativom želimo pomoći djeci čiji roditelji nisu u mogućnosti da finansiraju školske užine. Jedna donacija od samo €9 može obezbjediti dnevni obrok za jedan mjesec. Donacija od €108 može da učini da jedno dijete bude obezbijeđeno za jednu školsku godinu. Na obrazcu za doniranje možete odabrati iznos koji želite uplatiti. Donacija može biti jednokratna ili mjesečna.

Darujmo djeci lijepo sjećanje na djetinstvo. 100% od svake donacije ide djeci, jer osnivači pokrivaju sve troškove fondacije. Pročitajte šta smo postigli prošle godine. Ako imate dodatnih pitanja pročitajte naš FAQ ili nas kontaktirajte.Paket sa hranom za porodice u BiH

Mnogi roditelji su ostali bez izvora prihoda. Porodice se suočavaju sa još većim poteškoćama, što je pogoršalo već tešku situaciju u Bosni i Hercegovini.

Mnogi roditelji u BiH su ostali bez stabilnog izvora prihoda, i zbog toga, djeca su neizbježno suočena sa manjkom hrane kod kuće. Naša želja je da djeci i njihovim roditeljima omogućimo paket sa osnovnim potrepštinama kako bismo olakšali već tešku situaciju. Škole prave selekciju porodica kojima je trenutno pomoć najviše potrebna. Dobavljač vrši pakovanje i distribuciju paketa školama. Osnivači pokrivaju sve dodatne troškove, kako bi 100% od donacije bilo upotrebljeno za pomoć. Vaša podrška je neophodna. I pomoć od €1 će napraviti doprinos.

Vaša donacija će omogućiti kupovinu primarnih potrepština porodicama koje žive u siromaštvu.