Karolina

Karolina

Karolina je veliki prijatelj Charity Bosnian Kids. Živi u Holandiji, ali je porijeklom iz BiH. Karolina je mama dva dječaka, i radi kao psiholog. Od vrtića, Karolina je bila zainteresovana za crtanje. Bila je veoma sretna kada se na tržištu pojavio Apple Pencil što je omogućilo lakše stvaranje ilustracija. Iako joj je slobodno vrijeme ograničeno, pronalazi vrijeme za crtanje. Crtanje ilustracija čini je sretnom, a posebno zato što prodajom svojih ilustracija pomaže djeci u BiH koja su pogođena siromaštvom. Neki od Karolinih ilustracija krase web stranicu Charity Bosnian Kids, kao i promotivni materijal. Kupovinom Karolininih umjetničkih djela pomažete djeci u BiH.