Ermina

Ermina

Ermina se nedavno preselila iz BiH u Holandiju. Nakon što je diplomirala na Pedagoškom fakultetu u Sarajevu, aktivno radi s djecom. Kroz svoj rad u BiH vidjela je kako se djeca i njihovi roditelji bore sa siromaštvom kao i negativne posljedice izazvane siromaštvom. Ermina smatra da svako dijete ima pravo na bezbrižno i sretno djetinjstvo.