Alen

Alen

Alen je jedan od osnivača Charity Bosnian Kids. Živi u Holandiji, ali je rođen u BiH. Osnivanjem dobrotvorne ogranizacije Charity Bosnian Kids 2018. godine, njegova želja i cilj je efikasno pomaganje djeci koja su socijalno ugrožena i kojoj je pomoć zaista neophodna. On vjeruje da hrana ne treba da bude privilegija, nego osnovno pravo svakog djeteta.