Uspjeli smo! Naš cilj je ostvaren. Sakupljeno je dovoljno sredstava koji će pokriti dnevne užine za 26 djece. To znači da u ovoj školskoj godini (2016/2017) nijedno dijete neće ostati bez dnevne užine u OŠ “Porodice Ef.Ramić.” Zahvaljujući vašim donacijama ova djeca neće biti isključena iz redova za dnevne užine. Hvala vam na vašim donacijama,..

Read more