Prije nego što se osvrnemo na postignuća i izazove u 2020. godini, želimo da izrazimo zahvalnost što imamo nekoga poput vas kao člana naše donatorske porodice. Vaši novčani doprinosi su nam omogućili da stvaramo okruženje u kojem djeca mogu bezbrižno odrastati. 

Ostvareni ciljevi

Ostavili smo iza sebe godinu koja nam je donijela dosta promjena i izazova, ali i godinu u kojoj smo uspjeli ostvariti zadati cilj i obezbijediti sredstva za dnevne užine za 300 djece u BiH. U financijskom smislu, tokom 2020. godine ostvarili smo prihod od €54.165,51 (105.946,11 KM). Ovaj prihod je ostvaren korporativnim i pojedinačnim donacijama. Zaista smo sretni i zahvalni na postignutim rezultatima, kao i činjenicom da 100% od svake donacije odlazi za pomoć djeci. 

Izazovi i raspodjela sredstva

Jedan od izazova bila je promjena u načinu organizacije rada u školama, prelazak na online časove za djecu razredne nastave (IV –  IX razredi), stvorilo je prepreku u preuzimanju dnevnih užina. U konsultaciji sa nastavnicima i direktorima škola, saznali smo da bi od velikog značaja bila pomoć u vidu prehrambenih paketa za djecu i njihove porodice. Zahvaljujući vašoj pomoći uspjeli smo prikupiti sredstva za ukupno 244 prehrambena paketa u vrijednosti od 200 KM  od kojih je 221 dostavljeno. Paketi su izazvali radost kod djece, i dalo olakšanje roditeljima.  

“Nažalost, kao što možete i sami vidjeti, imamo puno učenika koji žive u veoma teškoj situaciji. Raspodjela prehrambenih paketa je bila veoma emocionalna. Usrećili su porodice, a posebno djecu.” 

– Armin, direktor OŠ Podorašje

Za škole u kojima se održavala kombinovana ili regularna nastava, uspješno su isplaćena sredstva za dnevne užine za 256 djece. Preostala sredstva biće isplaćena kada to bude moguće. 

Nova inicijativa

Saznali smo da veliki izazov za roditelje predstavlja kupovina školskih udžbenika na početku školske godine. Uz pomoć organizacije Ikre uspjeli smo omogućiti sredstva za školske udžbenike za 15 učenika Osnovne škole Zahid Baručija. Ubrzo nakon toga, uz vašu pomoć kupljeni su udžbenici za još 15 učenika Osnovne škole Podorašje. Svi kupljeni udžbenici nakon korištenja se vraćaju kako bi i druga djeca mogla ih koristiti. Nastavljamo sa ovom inicijativom i u školskoj 2021/2022. 

Prikupljanje sredstava za školsku 2021/2022.

Siromaštvo je nacionalni problem u Bosni i Hercegovini i ima kratkoročne i dugoročne negativne posljedice na razvoj djece. Cilj nam je da porodicama i djeci u potrebi pružamo stalnu pomoć kako bismo smanjili mogućnost da se te posljedice dogode.

Nadamo se da ćemo uz vašu pomoć doprinijeti bezbrižnom djetinjstvu i boljem napretku  djece u školi. Stoga smo postavili ambiciozne ciljeve za 2021. godinu, sa željom da osiguramo više od 600 školskih užina, 300 prehrambenih paketa, ali također da stvaramo više inicijativa usmjerenih na dječje obrazovanje. 

Dvogodišnji financijski izvještaj

Aktuelna godina (2020)Prethodna godina (2019)
PRIHODI
Individualne donacije€47.460,19€8.301,57
Korporativne donacije€5.849,96€2.460,00
Dobrotvorni događaji€0,00€1.075,00
Troškovi naknade€855,36€700,00
Ukupni prihodi€54.165,51€12.536,57
TROŠKOVI
Dnevne užine
– OŠ ZAHID BARUČIJA€0,00€2.635,00
– OŠ AVDO SMAILOVIĆ€0,00€915,00
– OŠ JU ŠKOLA OTOKA€0,00€3.000,00
– OŠ VRHBOSNA€0,00€1.544,00
– OŠ MUSA ĆAZIM ĆATIĆ€1.535,00€2.330,00
– OŠ MIROSLAV KRLEŽA€2.780,00€0,00
– OŠ IZET ŠABIĆ€1.620,00€0,00
– OŠ MAK DIZDAR€3.860,00€0,00
– OŠ PODORAŠJE€960,00€0,00
Prehrambeni paketi
– OŠ ZAHID BARUČIJA€6.735,00€0,00
– OŠ JU ŠKOLA OTOKA€4.000,00€0,00
– OŠ VRHBOSNA€2.555,00€0,00
– OŠ MUSA ĆAZIM ĆATIĆ€3.570,00€0,00
– OŠ PODORAŠJE€4.915,00€0,00
– HOPE AND HOMES FOR CHILDREN IN BIH€1.240,00€0,00
Školski udžbenici
– OŠ ZAHID BARUČIJA€1.275,00€0,00
– OŠ PODORAŠJE€1.105,00€0,00
Dodatni troškovi
– Troškovi bankovnih transakcija€568,25€221,11
– Troškovi online uplate€520,85€61,35
– Troškovi održavanja web stranice€79,90€79,90
– Materijal za maske€24,00€0,00
Ukupni troškovi€37.319,00€10.786,36