2021. je bila još jedna godina neizvjesnosti za mnoge širom svijeta. Bosna i Hercegovina, kao što mnogi od vas znaju, već se borila s visokim stopama siromaštva na početku pandemije, ali COVID-19 je još više uticao na bosanskohercegovačka domaćinstva na mnogo načina, uključujući gubitak posla, veće cijene hrane i drugih osnovnih dobara, pogoršanje u zdravstvenoj zaštiti i u obrazovanju.

Svjedočili smo ovim razvojima kroz bliski kontakt sa nastavnicima iz škola sa kojima sarađujemo. Siromašni su bili najteže pogođeni i najviše su se borili da zbrinu svoje porodice. To je dovelo do brojnih zahtjeva za pomoć, u više dijelova širom zemlje.

Šta smo postigli u 2021. godini

Zahvaljujući našim velikodušnim donatorima uspjeli smo prikupiti 91.311 KM (€46.602), u 2021. To nam omogućava da povećamo broj djece koja primaju dnevnu užinu u školi na 444. Djeca će dobivati dnevnu užinu u školi do kraja školske 2021/2022.godine.

Bliskom saradnjom sa 10 osnovnih škola u Bosni i Hercegovini identifikovali smo djecu kojoj je naša pomoć najpotrebnija. 147 porodica koje žive u teškom siromaštvu dobilo je paket sa hranom i higijenskim proizvodima svaki u vrijednosti od 200 KM (€102). Sredstva koja smo prikupili za školske udžbenike biće iskorišćena sljedeće godine, jer ove godine nismo imali zahtjeva za školske udžbenike.

Prikupljanje sredstava za 2022/2023. godinu

Siromaštvo ima brojne negativne efekte na djecu i njihov razvoj. Želimo da pozitivno utječemo na živote djece koja već primaju našu pomoć, nastavljajući da im pružamo neophodnu pomoć sljedeće školske godine. Drugim riječima, naš cilj prikupljanja sredstava je postavljen na najmanje 444 djece u 2022/2023.godini.

Dvogodišnji finansijski izvještaj

Ukupno smo donirali 103.170 KM (€52.655) za 10 osnovnih škola. Sa preostalim sredstvima od prošle godine u kombinaciji sa prikupljenim ovogodišnjim donacijama, bili smo u mogućnosti da imamo veće rashode nego prihode.

Aktuelna godina (2021)Prethodna godina (2020)
PRIHODI
Individualne donacije€41.821,05€47.460,19
Korporativne donacije€3.131,27€5.849,96
Dobrotvorni događaji€350,00€0.00
Troškovi naknade€1.300,00€855,36
Ukupni prihodi€46.602,32€54.165,51
TROŠKOVI
Dnevne užine
– OŠ ZAHID BARUČIJA€1.280,00€0,00
– OŠ MUSA ĆAZIM ĆATIĆ€8.785,00€1.535,00
– OŠ MIROSLAV KRLEŽA€4.170,00€2.780,00
– OŠ IZET ŠABIĆ€2.300,00€1.620,00
– OŠ MAK DIZDAR€4.230,00€3.860,00
– OŠ PODORAŠJE€1.995,00€960,00
– OŠ HASAN KIKIĆ€3.620,00€0,00
– OŠ DONJA VIDOVSKA€2.230,00€0,00
– OŠ ALEKSA ŠANTIĆ€4.435,00€0,00
– OŠ SREDNJE€4.585,00€0,00
Prehrambeni paketi
– OŠ ZAHID BARUČIJA€3.050,00€6.735,00
– OŠ JU ŠKOLA OTOKA€0,00€4.000,00
– OŠ VRHBOSNA€0,00€2.555,00
– OŠ MUSA ĆAZIM ĆATIĆ€0,00€3.570,00
– OŠ MIROSLAV KRLEZA€2.755,00€0,00
– OŠ PODORAŠJE€2.460,00€4.915,00
– HOPE AND HOMES FOR CHILDREN IN BIH€0,00€1.240,00
– OŠ HASAN KIKIĆ€2.160,00€0,00
– OŠ SREDNJE€2.250,00€0,00
– OŠ KISELJAK€2.350,00€0,00
Školski udžbenici
– OŠ ZAHID BARUČIJA€0,00€1.275,00
– OŠ PODORAŠJE€0,00€1.105,00
Dodatni troškovi
– Troškovi bankovnih transakcija€625,90€568,25
– Troškovi online uplate€564,32€520,85
– Troškovi održavanja web stranice€89,90€79,90
– Materijal za maske€0,00€24,00
Ukupni troškovi€53.935,12€37.319,00