Napušteno u nekom trenutku svog života? 
Nedovoljno dobri da biste bili dio nečega? 
Jednostavno isključeni?

Ako je odgovor bio potvrdan na bilo koje od ovih pitanja, onda sigurno razumijete kako je biti slomljen i zbunjen.

Od završetka rata u Bosni i Hercegovini, mnoge porodice suočene su sa siromaštvom. Podrška vlade je minimalna a u većini slučajeva je potpuno izostavljena. Charity Bosnian Kids podržava djecu koja su pogođena siromaštvom i čije porodice ne mogu priuštiti dnevnu užinu u školi. Dijete koje je isključeno iz redova za dnevne užine, ne doživljava samo glad nego i diskriminaciju. Isključenost i diskriminacija imaju dugoročne posljedice na mentalno i fizičko zdravlje djeteta: anksioznost, strah, tuga, depresija i osjećaj krivnje, a sve to ih ostavlja zbunjenim i slomljenim. Osoba koja je isključena dobiva osjećaj manje vrijednosti,  a utjecaj je čak i veći u ranom uzrastu kada djeca još uvijek grade svoju ličnost i karakter.

Iako smo skupili dovoljno sredstava za 200 djece, još uvijek imamo 100 djece koja će biti isključena iz redova za dnevne užine u novoj školskoj godini koja počinje u septembru 2020. godine. Isključenje iz redova za školske užine nije neugodno samo za dijete, već i za direktore škole, nastavnike i roditelje. S €9 djetetu možete osigurati dnevnu užinu u školi za cijeli mjesec, a €70 cijelu godinu.

Još uvijek imamo ljeto da osiguramo da nijedno dijete ne bude izostavljeno iz redova za školske užine u sljedećoj školskoj godini. Zato vas molimo da nam pomognete u ostvarivanju cilja i pridružite se našoj kampanji tako što ćete uplatiti donaciju ili podijeliti kampanju s porodicom i prijateljima.