Tokom ove pandemije veliki broj ljudi u Bosni i Hercegovini će ostati ili su ostali bez posla i vjerovatno jedinog izvora prihoda. Porodice će se morati suočiti sa još većim poteškoćama, što će pogoršati već tešku situaciju u Bosni i Hercegovini.

Zatvaranjem škola kako bi se ograničilo širenje Korona virusa, i zbog velike mogućnosti gubljenja posla, djeca će neizbježno biti suočena sa manjkom hrane kod kuće. U dogovoru sa školama, pokušat ćemo omogućiti djeci ili njihovim članovima porodice, da umjesto dnevne užine, preuzmu hljeb u pekari. Na taj način moramo osigurati da djeca koja su imala jedan obrok dnevno, ne budu uskraćena za isti. Međutim jedan hljeb dnevno nije dovoljan da zadovolji nutrijativne potrebe djece. Naša želja je da djeci i njihovim roditeljima omogućimo paket sa osnovnim potrepštinama kako bismo olakšali već tešku situaciju. Škole će napraviti selekciju porodica kojima je pomoć trenutno najviše potrebna, trenutni školski dobavljači će pomoći oko distribucije. Osnivači pokrivaju sve dodatne troškove, kako bi 100% od donacije bilo upotrebljeno za pomoć. Vaša podrška je neophodna. I pomoć od €1 će napraviti doprinos.Vaša donacija će omogućiti kupovinu primarnih potrepština porodicama koje se bore s posljedicama krize izazvane Korona virusom.