Nedavno smo posjetili Osnovnu školu “Vrhbosna” u Sarajevu, gdje nam je direktorica škole Erzumana Fukelj priredila toplu dobrodošlicu. Za ovu školu u drugoj polovini školske godine bilo je potrebno obezbijediti dnevne užine za 15 djece i rado smo to realizovali.

Pored toga, direktorica je objasnila da se šestoro djece i njihove porodice nalaze na rubu siromaštva, zbog toga smo tim porodicama osigurali pakete sa hranom u vrijednosti od 300 KM. Iako to prije nije bila naša praksa, naš cilj je isti, i fokusiran na pružanje hrane za djecu.

Detalji transakcije

Škola Vrhbosna
Proizvođač Klas DD Sarajevo
Iznos € 1.544
Datum14-12-2019