Sa ponosom vas obavještavamo da smo, zahvaljujući vašoj pomoći, izvršili uplatu pekari NERO-u u ime OŠ “Avdo Smailović” u Sarajevu. Sa prvim dijelom donacije uspijeli smo obezbijediti da do februara 2019. godine 54 djece svakodnevno dobivaju užinu u školi, a od drugog dijela donacija, do maja 2019.godine.

Prikupljanje sredstava se nastavlja do kraja školske godine 2018/2019. Vaša pomoć je neophodna da bismo nastavili sa pomaganjem. Molimo podijelite ovu inicijativu sa svojim prijateljima, porodicom ili kolegama.

The fundraising continues for the remainder of the school year 2018/2019. We need your help for this. Please share this initiative with your friends, family or colleagues.

Detalji transakcije

Škola Avdo Smailovic
Proizvođač NERO DOO SARAJEVO
Iznos € 1.025 (1. dio)
Datum 13-11-2018
Iznos € 1.025 (2. dio)
Datum 27-12-2018
Iznos € 915 (3. dio)
Datum 11-02-2019