Nakon pokretanja akcije pomoći socijalno-ugroženoj djeci i njihovim porodicama, uspješno smo isporučili pakete sa hranom navedenim školama u BiH.


24.03.2020

OŠ Zahid Baručija u Vogošći

20 paketa (€2.040)

24.03.2020
30.03.2020

OŠ Vrhbosna u Sarajevu

25 paketa (€2.550)

30.03.2020
07.04.2020

OŠ Musa Ćazim Ćatić u Zenici

35 paketa (€3.570)

07.04.2020
14.05.2020

OŠ Otoka u Otoci

35 paketa (€3.570) +
42 Bajramski paketića (€430) od ZamZam-a

14.05.2020
19.05.2020

OŠ Zahid Baručija u Vogošći

11 paketa (€1.125)

19.05.2020
16.06.2020

Hope and Homes for Children BiH

12 paketa (€1.224)

16.06.2020
16.06.2020

OŠ Zahid Baručija u Vogošći

35 paketa (€3.570)

16.06.2020
12.10.2020

OŠ Podorašje u Srebreniku

21 paketa (€2.150)

12.10.2020