Pomažemo porodicama u BiH koje žive u siromaštvu sa prehrambenim paketima. Mnoge porodice se suočavaju sa nedostatkom hrane u svojim domovima. Zahvaljujući pomoći naših donatora prikupljena su sredstva za prehrambene pakete (svaki u vrijednosti od 200KM).

Veliki doprinos ovoj incijativi su dali prosvjetni radnici i direktori škola. Škole su pažljivo birale porodice kojima je pomoć najpotrebnija, i organizovale prijem i podjelu paketa porodicama.


24.03.2020

OŠ Zahid Baručija u Vogošći

20 paketa (€2.040)

24.03.2020
30.03.2020

OŠ Vrhbosna u Sarajevu

25 paketa (€2.555)

30.03.2020
07.04.2020

OŠ Musa Ćazim Ćatić u Zenici

35 paketa (€3.570)

07.04.2020
14.05.2020

OŠ Otoka u Otoci

35 paketa (€3.570) +
42 Bajramski paketića (€430) od ZamZam-a

14.05.2020
19.05.2020

OŠ Zahid Baručija u Vogošći

11 paketa (€1.125)

19.05.2020
16.06.2020

Hope and Homes for Children BiH

12 paketa (€1.240)

16.06.2020
16.06.2020

OŠ Zahid Baručija u Vogošći

35 paketa (€3.570)

16.06.2020
12.10.2020

OŠ Podorašje u Srebreniku

21 paketa (€2.150)

12.10.2020
23.11.2020

OŠ Podorašje u Srebreniku

27 paketa (€2.765)

23.11.2020
24.01.2021

OŠ Kiseljak u Kiseljaku

23 paketa (€2.350)

24.01.2021
14.04.2021

OŠ Srednje u Ilijašu

22 paketa (€2.250)

14.04.2021
24.04.2021

OŠ Podorašje u Srebreniku

24 paketa (€2.460)

24.04.2021
07.05.2021

OŠ Miroslav Krleža u Zenici

27 paketa (€2.755)

07.05.2021
08.06.2021

OŠ Zahid Baručija u Vogošći

30 paketa (€3.050)

08.06.2021
17.12.2021

OŠ Hasan Kikić u Gračanici

21 paketa (€2.160)

17.12.2021
22.04.2022

OŠ Podorašje u Srebreniku

26 paketa (€2.680)

22.04.2022
29.04.2022

OŠ Hasan Kikić u Gračanici

23 paketa (€2.365)

29.04.2022
07.08.2022

OŠ Zahid Baručija u Vogošći

20 paketa (€2.025)

07.08.2022
17.11.2022

OŠ Podorašje u Srebreniku

27 paketa (€2.754)
od Ikra Foundation

17.11.2022
31.03.2023

OŠ Hasan Kikić u Gračanici

25 paketa (€2.560)

31.03.2023
04.04.2023

OŠ Zahid Baručija u Vogošći

24 paketa (€2.455)

04.04.2023
06.10.2023

OŠ Hasan Kikić u Gračanici

23 paketa (€2.355)

06.10.2023
12.05.2023

Fond solidarnosti Hasna u Janji

20 paketa (€2.055)

12.05.2023
27.03.2024

OŠ Podorašje u Srebreniku

20 paketa (€2.060)

27.03.2024
05.04.2024

OŠ Zahid Baručija u Vogošći

24 paketa (€2.460)

05.04.2024
08.04.2024

OŠ Hasan Kikić u Gračanici

24 paketa (€2.460)

08.04.2024