Od početka pandemije pomažemo porodicama u BiH sa prehrambenim paketima. Nažalost tokom pandemije veliki broj roditelja je ostalo bez posla, i jedinog izvora prihoda. Posljedice su bile odmah primjetne, i porodice su suočavale sa nedostatkom hrane u svojim domovima. Zahvaljujući pomoći naših donatora prikupljena su sredstva za prehrambene pakete (svaki u vrijednosti od 200KM).

Veliki doprinos ovoj incijativi su dali prosvjetni radnici i direktori škola. Škole su pažljivo birale porodice kojima je pomoć najpotrebnija, i organizovale prijem i podjelu paketa porodicama.


March 24, 2020

OŠ Zahid Baručija u Vogošći

20 paketa (€2.040)

March 24, 2020
March 30, 2020

OŠ Vrhbosna u Sarajevu

25 paketa (€2.555)

March 30, 2020
April 7, 2020

OŠ Musa Ćazim Ćatić u Zenici

35 paketa (€3.570)

April 7, 2020
May 14, 2020

OŠ Otoka u Otoci

35 paketa (€3.570) +
42 Bajramski paketića (€430) od ZamZam-a

May 14, 2020
May 19, 2020

OŠ Zahid Baručija u Vogošći

11 paketa (€1.125)

May 19, 2020
June 16, 2020

Hope and Homes for Children BiH

12 paketa (€1.240)

June 16, 2020
June 16, 2020

OŠ Zahid Baručija u Vogošći

35 paketa (€3.570)

June 16, 2020
October 12, 2020

OŠ Podorašje u Srebreniku

21 paketa (€2.150)

October 12, 2020
November 23, 2020

OŠ Podorašje u Srebreniku

27 paketa (€2.765)

November 23, 2020
January 24, 2021

OŠ Kiseljak u Kiseljaku

23 paketa (€2.350)

January 24, 2021
April 14, 2021

OŠ Srednje u Ilijašu

22 paketa (€2.250)

April 14, 2021
April 24, 2021

OŠ Podorašje u Srebreniku

24 paketa (€2.460)

April 24, 2021
May 7, 2021

OŠ Miroslav Krleža u Zenici

27 paketa (€2.755)

May 7, 2021
June 8, 2021

OŠ Zahid Baručija u Vogošći

30 paketa (€3.050)

June 8, 2021
December 17, 2021

OŠ Hasan Kikić u Gračanici

21 paketa (€2.160)

December 17, 2021
April 22, 2022

OŠ Podorašje u Srebreniku

26 paketa (€2.680)

April 22, 2022
April 29, 2022

OŠ Hasan Kikić u Gračanici

23 paketa (€2.365)

April 29, 2022
August 7, 2022

OŠ Zahid Baručija u Vogošći

20 paketa (€2.025)

August 7, 2022