Školsku užinu

Ovom inicijativom pomažete djeci čiji roditelji nisu u mogućnosti da finansiraju školske užine. Darujmo djeci lijepo sjećanje na djetinstvo.
Paketi sa hranom

Vaša donacija će omogućiti kupovinu primarnih potrepština porodicama.