Kako da znamo da novac ide direktno za dječije užine?

Svaka škola ima dobavljača školskih užina. Prema dogovoru sa dobavljačima, oni isporučuju užine za djecu koje su unaprijed uplaćene. Stoga, nikada ne dajemo novac direktno školi, već se novac uplaćuje dobavljaču. Nakon uplate, informišemo školu o tome za koliko smo djece uplatili, kako bi škola znala da li dobivaju tačnu količinu uplaćenih užina.

Kako pronalazite škole kojima treba pomoć?

Škole pronalaze nas. Primamo molbe od direktora škola, koje traže podršku od nas. U molbi navedu tačan broj djece čiji roditelji nisu u mogućnosti da obezbjede svojoj djeci dnevnu užinu u školi. Donacije se skupljaju isključivo za tu djecu.

Kako znate da roditelji ne čekaju samo donacije?

Mi se nikada ne obavezujemo unaprijed za iznos novca koji možemo prikupiti za školu. Samo direktor škole može napraviti zahtjev u ime djeteta čiji roditelji nisu u mogućnosti da izvrše uplatu za užinu na početku školske godine. Mi možemo donirati za školske užine samo na osnovu konkretnog zahtjeva direktora, koji je upoznat sa stvarnim stanjem u kojem se roditelji djeteta nalaze.

Koji postotak moje donacije ide djeci?

100% vaše donacije ide djeci. Sve operativne troškove pokrivaju osnivači fondacije. Neće dolaziti do promjena u pokrivanju troškova.

Kako ja mogu pomoći?

To se može uraditi na mnogo načina. Pored donacije, i promocija fondacije je dobrodošla. Neki ljudi daju letke svojim prijateljima, porodici i kolegama. To nam je donijelo nekoliko donacija od kompanija, što je dovelo do spontanih akcija doniranja. Sva pomoć je dobrodošla! Naše letke možete zatražiti besplatno putem našeg obrasca za kontakt ili putem downloada na Engleskom, Bosanskom or Holandskom.