Napušteno u nekom trenutku svog života? Nedovoljno dobri da biste bili dio nečega? Jednostavno isključeni? Ako je odgovor bio potvrdan na bilo koje od ovih pitanja, onda sigurno razumijete kako je biti slomljen i zbunjen. Od završetka rata u Bosni i Hercegovini, mnoge porodice suočene su sa siromaštvom. Podrška vlade je minimalna a u većini slučajeva je..

Read more