Organizacija Charity Bosnian Kids je za školsku 2023/2024. godinu osigurala dnevne školske užine za 408 djece u Bosni i Hercegovini. Ovaj napor je usmjeren na podršku učenicima u različitim školama, pružajući im nužnu prehranu za svakodnevno učenje i razvoj.

Suočavajući se s izazovima kao što su ekonomska nestabilnost i rastući troškovi, naš tim se trudio osigurati kontinuiranu podršku ovim programima. Cilj nam je da osiguramo da sva djeca imaju pristup kvalitetnim obrocima koji su važni za njihov ukupni razvoj i akademski napredak.

Također, pozivamo zainteresovane pojedince da razmotre podršku našem radu. Svaka donacija, bilo da je jednokratna ili u obliku mjesečnog priloga od 9€, direktno doprinosi našem cilju pružanja svakodnevne ishrane djeci u potrebi. Vaša podrška pomaže nam da nastavimo s ovim važnim radom u zajednici.

U nastavku možete pročitati koje su to škole i broj djece kojima je osigurana dnevna užina:

  • Osnovna Škola Podorašje u Srebreniku (35 djece)
  • Osnovna Škola Zahid Baručija u Vogošći (42 djece)
  • Osnovna Škola Musa Ćazim Ćatić u Zenici (60 djece)
  • Osnovna Škola Izet Šabić u Hotonju (34 djece)
  • Osnovna Škola Mak Dizdar u Zenici (60 djece)
  • Osnovna Škola Miroslav Krleža u Zenici (56 djece)
  • Osnovna Škola Aleksa Šantić u Vukosavlje (58 djece)
  • Osnovna Škola Hasan Kikić u Gračanici (62 djece)
  • Osnovna Škola Donja Vidovska u Velikoj Kladuši (38 djece)

Hvala vam na podršci!