Cilj nam je bio prikupiti sredstva za financiranje školskih užina za 300 djece tokom školske 2020/2021. Uz vašu pomoć postigli smo ovaj cilj prije početka nove školske godine. Želimo se još jednom zahvaliti svima na doprinosu.

Trenutno 256 djece dnevno koristi užinu u sljedećih šest osnovnih škola:

  • Podorašje u Srebreniku (32 djece)
  • Zahid Baručija u Vogošći (42 djece)
  • Izet Šabić u Hotonju (23 djece)
  • Musa Ćazim Ćatić u Zenici (71 djece)
  • Mak Dizdar u Zenici (50 djece)
  • Miroslav Kreleža u Zenici (38 djece)

Zbog pandemije škole su uvele preventivne mjere i nova pravila. Zbog većeg rizika širenja virusa u pojedinim školama trenutno je zaustavljena distribucija užina. Zbog toga nismo bili u mogućnosti uplatiti sredstva za dvije škole s kojima smo prethodno sarađivali. Ostala su sredstva za jednu ili dvije škole,  koja ćemo uplatiti kada to bude moguće.

Prikupljanje sredstava za novu školsku godinu je počelo. Uplatom od 18KM osiguravate dnevnu užinu za jedno dijete za cijeli mjesec.